Zde může být text o autorovi
 

 
 

Hlavní stránka

Jsme na FaceBooku

LowSkill se přesunuje také na facebook přidejte si nás.Stačí napsat do vyhledávání LowSkill Clan.

Klanbáze

Dnešním dnem 23.8.2012 jsem přihlásil náš klan do klanbází 5v5 SAD a 3v3 SAD. Stále čekáme na potvrzení. Mahony.

Poslední člen do Klanu LowSkill na GameParku

Pro náš klan je to ohromná pocta přijmout do svých řad hráče který už okusil sladkou vůni vítězství. Tímto bych rád přivítal hráče Lucky^5 který se ujal členství dne 23.8 2012. Tímto mu přeji za celý klan LowSkill mnoho úspěchů. Mahony.

Nový Člen

Tímto bych rád v našich řadách přivítal hráče Pagi (hráč na serveru Gamepark) který se rozhodl s námi spolupracovat. Přeji hodně štěstí za celý klan LowSkill. Mahony.

Jsme Zpátky

Po dlouhodobé neaktivitě bych rád prohlásil že náš klan se rozrostl do řad serverovny Gamepark. Dále bych rád přivítal nového hráče: Kauka (který se stane naším klanovým hráčem na Gameparku). Dále bych také rád řekl že se občas ukáži na 7th Division a začnu se plně věnovat stránkám. A nakonec bych rád řekl že Squee byl opětovně přijat do klanu. Mahony.


After prolonged inactivity would like to state that our clan has grown into the ranks of the server room Gamepark. I would also like to welcome a new player: Kauko (which becomes a player in our clan Gamepark). Furthermore, I would also like to say that sometimes I show the 7th Division and begin to fully devote pages. Finally, I would like to say that Squee was re-admitted to the clan. Mahony

Vyloučení

Dnešním dnem jsem vyloučil z klanu hráče SQUEE. Důvod : porušení pravidel.


Today have excluded players Squee. Reason: violation

Vítejte na stránkách klanu LowSkill

Vítam vás na našich webových stránkách. Mé jméno je Mahony, jsem vůdce tohoto klanu a zakladatel těchto webových stránek.

Jak jsem si již všiml v našem klanu se objevuje velký počet anglicky mluvících hráčů. Takže jsem se rozhodl že budu pracovat na anglickém překladu. Po přihlášení se vám zviditelní další možnosti našeho webu.Welcome to the clan LowSkill

Welcome to our website. My name is Mahony, the leader of my clan and founder of the website. As I have already noticed in our clan discovers a large number of English-speaking players. So I decided that I would work on an English translation.
After logging in, you additional visibility capabilities of our Web site.